Под тепетата днес ще се проведе общо събрание на Административен съд-Пловдив. То ще започне 11.30 часа, катоще бъде обсъден Годишният доклад за дейността на съда за 2018 г.
 
На събранието ще присъстват председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет (ВСС), както и други магистрати от ВСС, сред които бившият районен прокурор на Пловдив Гергана Мутафова.

На събранието са поканени да присъстват още председателите на Апелативния, Окръжния и Районния съд под тепетата, както и на районните съдилища в Асеновград, Карлово, Първомай и на Военноокръжния съд. Сред гостите ще бъдат също окръжният и районен прокурор на Пловдив и председателят на адвокатската колегия.