Под тепетата днес ще се съберат 120 председатели на Общински съвети от цялата страна. Поводът е XVII-то Общо събрание на Националната асоциация на председатели на Общински съвети.

Ръководството на Асоциацията ще представи и  отчет за свършеното през 2018г. Председателите ще разгледат и приемат и бюджета на Асоциацията за 2019г., а така също и програмата  през настоящата година, която акцентира върху законодателството касаещо местното самоуправление, така също повишаване на административния капацитет.
 
Председателите на Общински съвети си дават поредна среща в Пловдив, като самата Асоциация също е учредена в града през 2004г.  Тогава 51 председатели на Общински съвети полагат началото на Националната асоциация на председателите на Общински съвети, която 15 години по-късно  вече наброява 206 членове. На предстоящата среща се очаква приемането на нови членове.