Белите щъркели са залегнали дълбоко в българския фолклор, като предвестници  на пролетта. С тях свързваме и народния обичай  с мартениците, като в средата на март винаги се оглеждаме за белите птици.

Топлото време обаче е оказало влияние върху птиците и част от тях са се завърнали в България рано-рано. Читател на TrafficNews.bg. улови два щъркела в полето между селата Шишманци и Белозем.  

Този район попада в един от най-големите миграционни потоци на белите щъркели, които се завръщат от Африка. Закъснялата зима през миналата година обаче създаде големи опасности за пролетните птици. Ниските температури и снегът в края на март застраши живота на 25 двойки щъркели в Белозем.  Те бяха настанени в училището и църквата , където с помощта на природзащитници бяха настанени и нахранени.