Ресторант „Пълдин” бе глобен с 2500 лева от инспектори към Министерството на културата. Причина за санкцията била липсата на договор между дружеството и фирма за предоставяне на музикален лиценз. Заведението няма сключена договорка с  организациите за колективно управление на авторски и сродни права "Музикаутор" и "Профон".

Проверката на ресторанта е била извършена още през миналата година. Служителите на министерството са констатирали, че в помещението, в работен ден, е звучала музика от Радио 1. В момента на посещението си е била възпроизведена песента „Unbreak my heart” на Тони Брактън.

Проверяващите са се легитимирали и поискали документацията на ресторанта. Изискан бил и договор за авторките права, но такъв не бил предоставен. Съставен бил протокол на фирмата, както и покана след повече от месец да се явят в министерството, за да си получат наказателното постановление.

Така след 30 дни наказанието било факт – дружеството било санкционирано с 2500 лева. Докато излезе обаче постановлението, управата на „Парк-хотел Санкт Петербург Инвест” сключили договор с Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите – изпълнители „ПРОФОН”.  В договорът се упоменава, че обслужването на ресторанта е поето със стара дата или от началото на 2018 година.

След връчването на наказателното постановление фирмата стопанисваща ресторант „Пълдин” атакува в Районен съд санкцията. Доводите на управата на дружеството били, че актът е незаконосъобразен и неправилен.

В съдебна зала, след прочитане на материалите, магистратите констатираха, че мотивите на фирма „Парк-хотел Санкт Петербург Инвест” са основателни.

„В хода на административното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, засягащо правото на защита на субекта на административна отговорност, вменявайки му неясно и неправилно обвинение за извършено административно нарушение, което и допуснато съществено процесуално нарушение опорочава наказателното постановление и налага отмяната му като незаконосъобразно”, се казва в решението на Районен съд, публикувано преди дни.

Мотивите за отмяната на акта е фактът, че дружеството е глобено по член от закона, касаещ излъчване на музика от звукозаписи. В ресторанта обаче е звучала музика от радио, което е отразено в друг член от закона.

Поради тази причина фирмата се отърва от солената санкция.

Припомняме, че при нелицензирана музика в обект, глобите започват от 2000 до 20 000 лева, а за повторни нарушения от 3000 до 30 000 лв.