Закриват детски дом "Княгиня Мария-Луиза"  и на негово място се открива новият Комплекс за социални услуги "Княгиня Мария-Луиза". Това ще се случи на официално събитие утре в Пловдив. Новият компелс включва два Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и едно Преходно жилище за младежи от 16 до 20 години.

Децата ще получават качествена индивидуална грижа от специалистите на комплекса. На тържеството утре от 11 часа са поканени много официални гости, спонсори, приятели, за които децата са подготвили специална програма с песни и танци. Ще има парти за всички присъстващи деца.