Все по-малко бракоразводни дела се гледат в Районен съд – Пловдив. За изминалата 2019 година разтрогнатите бракове под тепетата са били 4072 броя. В сравнение с 2018 година същите са били 4180. Данните бяха оповестени от председателя на Районен съд – Иван Калибацев по повод годишния отчет на съдебната палата.

По думите му намаляват и наказателните дела – 8230 за 2019 година. Според статистиката 1/3 от тях са свързани с нарушения по Закона за движение по пътищата и в частност – употреба на наркотични вещества и алкохол.

„Районен съд е в топ три в страната по натовареност. Изпреварили сме Софийски районен съд. Според разбивката, един съдия гледа по 64,7 дела на месец, като 54 от тях са с решения. В момента работим 45 магистрата. За изминалата година сме приключили 28769 дела. 87% от тях сме ги приключили само за три месеца”, заяви съдия Калибацев.

Оказва се, че на ден един съдия може да влезе на три заседания, всяко едно от тях придружено с изготвянето на мотива част. По думите на председателят на Районен съд, най-следените дела са наказателните, които са с широк медиен интерес.

От началото на тази година Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и Районен съд са подписали договор за тясно сътрудничество, с цел предоставяне на допълнителни практични знания на бъдещите юристи.

„Веднъж месечно, студенти от 2 и 3 курс ще водят упражненията си в залите. Ще се коментират реални казуси и дори ще се разиграва процес с участието на студентите. Ще имат възможност да общуват със съдии и да се подготвят чисто практически”, допълни Калибацев.