Около 150 млн. лева ще са необходими, за да може да се реализира дългоочакваният проект, който ще снабди Пловдив и 6 съседни Общини с чиста планинска вода от каскада Въча-Доспат. Това стана ясно по време на кръгла маса при областния управител Здравко Димитров, на която присъстваха народни представители, експерти и кметове на близки населени места.

Всички на срещата се обединиха около тезата, че този проект трябва да бъде реализиран по няколко причини. Сред тях са непрекъснатото влошаване на качеството на водата, огромните усилия от страна на водното дружество, за да поддържа качеството на питейната вода, както и тенденцията водните запаси да намаляват. В момента Пловдив се снабдява чрез 4 помпени станции, които попадат изцяло в градската агломерация, а освен това разходите по поддръжката стават все повече.

По време на срещата стана ясно, че загубите от ВиК мрежата са над 60%, а разходите за електричество, от което изцяло зависи водоснабдяването на Пловдив са доста големи. На практика при тека авария в електропреносната мрежа Пловдив може да остане дълго без вода. Идеята на проекта за водоснабдяването на Пловдив е на повече от 50 години, като едно от основните му предимства е, че водата идва по гравитачен път, като към това трябва да се добави, че и самото качество на водата е сред най-добрите в цялата страна. Стана ясно още, че за да се реализира този проект трябва да се подмени и цялата водопреносна мрежа на Пловдив, тъй като в момента тя не би издържала подобно налягане при водоснабдяване от планината. Предвижда се етапност на проекта, като вторият етап ще включва захранването с вода от каскадата към Първомай и Хасково, където проблемите с водоснабдяването са изключително големи.

Припомняме, че обществената поръчка за предпроектните проучвания е спряна от КЗК. Една от фирмите жали избора на израелската компания „АШ Индъстрийз” ООД, която бе класирана на първо място.

Очаквайте подробности!