При слаб интерес премина първото обществено обсъждане на Наредбата за насърчаване на раждаемостта в Пловдив. Тя предвижда еднократна помощ за всяко дете на образовани родители, с осигуровки и без борчове към Община, като сумите варират от 250 до 1700 лева .

В залата на Общинския съвет имаше едва 10-ина души, както и вносителите на предложението в лицето на Борислав Инчев и съветниците от ВМРО. След кратко резюме за наредбата граждани се включиха с предложения.

Едно от тях бе, ако наредбата влезе в сила да могат да кандидатстват и самотни майки, чиито деца не са припознати от бащите им. Също така и жени с репродуктивни проблеми, които зачеват инвитро без да имат партньор, а тези дейности се стимулират от държавата. В предвид ще се вземат и предложенията, да е възможно само единият родител да кандидатства за помощта, тъй като има случаи, в които единият от партньорите да няма адрес в Пловдив.

Борислав Инчев каза, че приемането на тази наредба е напълно реалистично, като необходимите средства при техни проучвания за изпълнението и ще бъдат между 1,2 млн. и 1,5 млн. лева. Ако все пак предложението бъде прието от Общинския съвет, администрацията ще направи и своите проучвания, за да даде по-точна представа за нужните средства. Идеята е наредбата да влезе в сила от 2020 година, като дотогава има много време.

„Искаме повече хора да се включат в общественото обсъждане. Не сме притиснати от времето, като може да проведем второ и трето обсъждане“, обясни Инчев. Той допълни, че все още не е разговарял с представители на други политически групи в Общинския съвет, но това също предстои. Освен в Пловдив, тази наредба е предложена в още няколко български общини. През май тя ще бъде гласувана в Столична община.

Според проектонаредбата родители на първо дете, които имат средно образование трябва да им бъдат изплащани 200 лева, за такива с бакалавърска степен - по 250 лева, а за магистри - 300 лв. Съответно за второ и трето дете помощите се увеличават. За второ дете сумите са 500,600 и 700 лева, а за трето дете съответно – 1300, 1500 и 1700 лева.

За близнаци сумата е за всяко дете, като тя се изчислява на база на предишните деца на родителите.  В наредбата пише още, че при различна степен на образование, еднократната парична помощ се изчислява на базата на по-благоприятното обстоятелството за гражданите -  взима се предвид родителят с по-висока степен на образование.

Парите се изплащат на базата на броя на децата на майката, а не на бащата. Задължително е родителите да са с адресна регистрация в Пловдив, като за постоянен адрес трябва да са поне от две години, а за настоящ – 3 години. Другото условие е родителите да нямат спрени здравно-осигурителни права и задължения към Община Пловдив.

В мотивите е записано, че средно през последните години  в Пловдив се раждат около 3000 деца. Въпреки неизвестните – какво е образованието на родителите, кои са с адресна регистрация и задължения към Общината, може да се направи приблизителни разчети, а сумата, нужна за програмата да варира.