Обявиха стотици свободни работни места в Пловдив и региона. И тази седмица не прави изключение, че се търсят по-малко хора с висше образование, за сметка на тези със средно. Обявени са стотици свободни места за готвачи, камериери, сервитьори и десетки за водопроводчици, машинни оператори, рецепционисти и общи работници

Вижте пълния списък по градове и позиции:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

2 Асистент(ОНС "доктор" или докторант)

2 Инженер, електромеханично оборудване

2 Инженер, механик

1 Компютърен техник, бази данни

5 Лекар, спешна медицина

6 Медицинска сестра

5 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

2 Монтажник, електронни елементи

2 Помощник-директор, учебната дейност(математика и информатика)

1 Помощник-директор, учебната дейност(математика,информатика,физика)

2 Програмист, софтуерни приложения

1 Разработчик, софтуер

3 Спедитор

1 Специалист, доставки

2 Специалист, тестване софтуер

1 Старши учител, теоретично обучение

1 Счетоводител, оперативен

2 Сътрудник, социални дейности (в социално предприятие)

1 Технически ръководител,(Хидромелиоративно строителство)

2 Търговски представител

4 Търговски представител(Фармация)

1 Учител,  гимназиален общообразователен учебен предмет в

1 Учител,  прогимназиален(Химия и ООС и човекът и природата)

1 Учител, гимназиален  (Математика)

1 Учител, гимназиален (БЕЛ)

1 Учител, гимназиален (Музика)

1 Учител, детска градина

9 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1 Учител, прогимназиален

1 Учител, прогимназиален  (учител по техника и технологии)

1 Учител, прогимназиален (Българска филология)

1 Учител, прогимназиален (география и икономика,история и цивилизация)

1 Учител, прогимназиален (Изобразително изкуства)

1 Учител, прогимназиален (Информатика)

1 Учител, прогимназиален (История и география)

1 Учител, прогимназиален(БЕЛ)

1 Учител, ресурсен(Специална педагогика)

1 Учител, теоретично обучение( Компютърни науки)

1 Учител, теоретично обучение(комуникационна и компютърна техника

1 Учител, теоретично обучение(Математика,информатика и физика)

1 Учител, теоретично обучение(Строителство)

1 Финансов анализатор

1 Финансов мениджър

Работни места за  средно професионално, средно общо и основно  образование

5 Арматурист

2 Барман

10Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)

125 Готвач

30 Готвач, заведение за бързо хранене

1 Деловодител

9 Детегледачка

4 Домакин, склад

3 Дърводелец

1 Електромонтьор

1 Електромонтьор

5 Електротехник, строителен

10 Етикетировач (ръчно)

3 Етикетировач (ръчно)

5 Заварчик

5 Зидар

1 Изпълнител

109 Камериер/камериерка

2 Камериер/камериерка, хотел

1 Касиер

11 Комплектовач

5 Кофражист

15 Кредитен специалист, банка

1 Майстор, производство на тестени изделия

1 Маникюрист

1 Манипулант, промишлеността

41 Машинен оператор

4 Машинен оператор, месни продукти

2 Машинен оператор, металорежещи машини

2 Машинен оператор, пералня/перачница

2 Медицинска сестра

2 Мениджър екип

2 Механик, промишлено оборудване

2 Мияч, съдове (ръчно)

5  Монтажник, метални конструкции

57 Монтажник, производство на слаботокови предпазители

20 Монтажник, самолетни конструкции

5 Монтьор, вентилационни тръби

1 Монтьор, охранителна техника

1 Началник, склад

11 Обслужващ работник, промишлено производство

10 Общ работник

10 Общ работник, строителство на сгради

3 Огняр

5 Оператор, камера

9 Оператор, контактен център

2 Оператор, пещи за топене на метал

4 Охранител

2 Охранител

3 Пазач, въоръжена охрана

1 Печатар

1 Пиколо

4 Помощник кухня, заведение за бързо хранене

2 Помощник, кухня (без домашен)

1 Помощник-възпитател

5 Помощник-готвач

1 Прелезопазач

8 Продавач-консултант

3 Прочиствач-шмиргелист, отливки

1 Работник, кухня

1 Работник, поддръжка на сгради

2 Работник, рециклиране на отпадъци

24 Работник, сглобяване на детайли

3 Работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство

18 Работник, строителството

5 Работник, строителството

65 Рецепционист

5 Салонен управител

8 Санитар

2 Сервизен техник

128 Сервитьор

8 Склададжия

9 Стоковед

3 Строителен техник, проектно-технически отдел

2 Стругар

2 Техник поддръжка на сгради и машини

2 Техник-механик, двигатели

1 Технически сътрудник

1 Търговски сътрудник

5 Фелдшер

17 Чистач/ Хигиенист

2 Шофьор, платформа

4 Шофьор, цистерна

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше  образование:

3 учител, начален

1 учител по физика

2 учител по биология и химия

2 учител история и георграфия

1 учител математика и информационни технологии, физика и астрономия

1 учител география и икономика

1 учител математика

1 учител по математика и информационни технологии

3 технолог

1 учител по български език и литература

1 учител по физика и астрономия

1 учител по изобразително изкуство

1 учител по музика

1 учител по ФЗС

1 учител по информационни технологии

Работни места за средно  и основно образованиe:

1 чистач

8 обслужващ работник, промишлено производство

15 работник,консервиране на плодове и зеленчуци

6 склададжия

1 тракторист

2 работник,ферма за кръстосани животни

14 работник,обезкостяване

3 работник,смесено растениевъдно и жовотновъдно стопанство

10 монтажник,изделия от пластмаса

5 монтажник

2 машинен оператор,пластмасови изделиия

1 шлосер

6 тапицер

20 оператор,производствена линия

6 продавач-консултант

1 сезонен работник,промишлено производство

1 бояджия, промишлени изделия

1 монтажник, самолетни конструкции

1 машинен оператор,месни продукти

14 монтажник,слаботокови предпазители

2 отчетник,измервателни уреди

1 монтьор,електронно производствено оборудване

1 работник,товаро-разтоварна работа

3 машинен оператор,обработване на месо

1 опаковач

2 носач-товарач

2 сервитьор

1 готвач

2 водач,мотокар

1 общ работник

5 работник,отглеждащ селскостопански животни

6 леяр

1 получател, товари

13 работник,сезонен

1 шофьор,автобус

 

 

 

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ"- гр. ПЛОВДИВ

 

Работни места за специалисти с висше образование

5 Учител, начален етап на основното образование

2 Организатор,производство

16 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

3 Началник производство

1 Инженер,минен(технология на минното производство)

1 Инспектор технически надзор, съоръжения с повишене опасност

1 Учител,спортна подготовка

1 Мениджър екип

 

Работни места за специалисти със средно образование

3 Огняр

6 Работник, сортировач

1 Зидар

1 Монтажник, метални конструкции

3 Кофражист

1 Електротехник, строителен

3 Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации

3 Арматурист

3 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяванеи канализация)

3 Монтьор, вентилационни тръби

8 Монтажник, дограма

1 Шофьор,товарен автомобил

2  Чистач/Хигиенист

3 Монтажник,изделия от метал

5 Работник,товаро-разтоварна  дейност

5 Машинен оператор

5 Дърводелец,мебелист

3 Апаратчик,химически процеси

 

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

9 Общ работник

9 Оператор, производствена линия

5 Общ работник, промишлеността

3 Заварчик

3 Машинен оператор,шиене

1 Детегледачка

1 Работник,подръжка на сгради

 

     

БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД

  ул. “Изложение” № 6

 

  Работни места за лица с висше образование:

1 Мениджър, екип

3 Началник, производство

 

  Работни места за лица със средно  и  основно образование:

       7 Машинен оператор, шиене на облекла

       2 Гладач

       4 Общ работник

       3 Работник, подови облицовки и  настилки

       2 Работник, ръчно производство на сладкарски изделия

       5 Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия

     37 Машинен оператор

     10  Шивач

       1 Майстор, производство тестени изделия

       2 Производител, млечни продукти

       1 Шофьор, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона

       1 Кредитен консултант

       5 Крояч, текстил

       1 Водач, мотокар

       4 Работник, сглобяване на детайли

       2 Обслужващ, магазин

       1 Камериер, хотел

       1 Обслужващ работник, промишлено производство

     10 Общ работник, строителство

     13 Работник, строителство

       1 Кранист

       1 Работник, кухня

       1 Оптик, оптометрист

       1 касиер

       1 механошлосер

       1 монтьор, металообработващи машини

       1 машинен оператор, опаковане

       2 машинен оператор, производство на пластмасови изделия

       2 готвач

       

 

 

      

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10

 

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 технолог -конструктор– висше, машиностроене, английски език, SolidWorks

2 учител, детска градина

1 склададжия, висше образование, кат. С

1 длъжностно лице по защита на лични данни – по чл. 38 от ЗХУ

1 инженер, енергетик- АЕ, компютърни умения

1 инженер, механик- АЕ, компютърни умения

1 инженер, конструктор – спец. Машиностоене, АЕ, компютърни умения

1 инженер , конструктор – спец. Машиносроене, АЕ, компютърни умение , 3 D конструиране , SolidWorks

4 медицинска сестра

1 психолог

10 технолог-висше спец. Химия, 3 год. трудов стаж

10 технолог – висше спец. Машиностроене , 3 год. трудов стаж

10 инженер –конструктор –висше спец. Машиностроене , 3 год. трудов стаж

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

20 машинен оператор, шиене

2 стругар- фрезист

1 шлосер

4 оператор , автоматична линия

1 сервитьор

2 администратор, хотел

1 общ работник

2 шофьор, лекотоварен автомобил

1 главен специалист

1 чистач на 4 часа

1 машинен оператор, шиене – по чл.38 от ЗХУ

1 технически изпълнител/ огняр – 4 часа

2 оператор, пещи за топене на метал

3 почиствач- шмиргелист отливки

4 обслужващ работник, промишлено производство

2 механик, промишлено оборудване

1 електромонтьор

2 машинен оператор маталорежищи машини

2 готвач

1 готвач

1 продавач-консултант

3 шофьор на товарен автомобил

3 контрольор , качество

2 техник, механик автоматизация

4 оператор, валцова машина

4 манипулант , валцова машина

10 машинен оператор, шиене

1 пакетировач – по чл.38 от ЗХУ

2 работник, огъващи машини/ шлосер

2 електротехник

10 патронажен работник

 

 

БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ

ул." Орфей " № 14

 

Работни места за лица с висше образование:

1 учител по човекът и природата

2 учител начален етап 

1 началник на отдел”Административно обслужване”

1 учител по технологии и предприемачество  - лектор -102ч.

1 учител по информационни технологии- лектор – 70ч. годишно

1 учител по биология и химия – лектор – 139ч.

1 учител по география – лектор -123ч.

1 учител по музика  - лектор – 140ч.

 

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование:

5 машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия

30 монтажник, електронни елементи

2 касиер

1 отчетник

1 електротехник, промишлено предприятие

5 продавач- консултант

6 работник, консервиране на плодове и зеленчуци

1 стругар

1 шофьор, тежктоварен автомобил 12 и повече тона

2 тракторист

12 общ работник

1 консултант( промотьор), продажби

1  машинен оператор, дърводелство

1 водач,електрокар по чл.38, ал1 от ЗХУ

2 крупие

1 комплектовач по чл.38 ал.1 от ЗХУ

1 шофьор, товарен автомобил

1 кредитен консултан

1 готвач, топла кухня

 

Филиал Садово

3 пакетировач

5 обслужващ бензиностанция/газостанция

8 барман

6 чистач/ хигиенист

2  обслужващ работник, промишлено производство по чл.38, ал1 от ЗХУ

1 шофьор, куриер

10 оператор, производствена линия

6 работник, кухня

1 полевъд

2 оператор, хладилна система

2 електротехник, промишлено предприятие

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - РАКОВСКИ

бул.”Г.С.Раковски”  №108 А

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Работни места за лица с висше образование

1 Учител детска градина

1 Специалист,програми и проекти

1 Главен експерт”Финансово –счетоводна отчетност”

 

Работни места за лица със средно образование

7 Машинен оператор

1 Механик промишлено оборудване

1 Водач мотокар

10 Монтажник, електрооборудване

1 Банков служител

 

Работни места с основно образование

30 Пакетировач

10 Общи работници

10 Общ работник, промишлиността

10 Работник, консервна фабрика

    

 

 

Бюро по труда - Пазарджик

Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

 

Работни места за специалисти с висше образование:

1       енергетик                                                                                           

1       инженер, строителен                                                                       

1       инженер, топлоенергетика                                                              

1       медицинска сестра                                                                          

1       отчетник, планиране на материали                                                

1       помощник-фармацевт                                                                      

1       програмист,софтуерни приложения                                              

1       технически ръководител, строителство                                       

1       треньор по  бокс/ 0,5 щат/                                                               

1       треньор по джудо                                                                             

1       треньор по карате /0,5 щат/                                                             

1       треньор по футбол /0,5 щат/                                                           

1       старши учител/учител бел, история и цивилизация,изобр. изкуство     

1       старши учител/учител математика, информ. технологии,физика, компютърно моделиране, технологии на предприемачество                                                                               

1       старши учител/учител начален етап

1        учител по прафесионална подготовка в направление „компютърни науки”

1        учител по бел                                                                                  

 

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1       администратор, кредитен                                                                

2       автомонтьор                                                                                      

2       барман за кк слънчев бряг                                                                  

2       галванотехник                                                                                  

1       готвач                                                                                                  

1       готвач за кк слънчев бряг                                                                     

1       електромеханик                                                                                   

1       електромонтьор поддържане на електропроводни линии          

2       електротехник                                                                                  

4       касиер                                                                                                

1       камериер/камериерка в хотел                                                        

3       камериер/камериерка в хотел за кк слънчев бряг                           

1       кондуктор                                                                                          

2       консултант/промотьор/, продажби                                                 

1       колач, животни                                                                                 

10     кофражист                                                                                         

1       кранист                                                                                              

1       куриер, логистик                                                                               

1       лаборант                                                                                           

5       леяр                                                                                                   

1       машинен оператор,изделия от хартия                                           

1       машинен оператор на разфасовъчна машина                              

2       машинен оператор, каучукови изделия                                         

1       мениджър                                                                                          

4       младши специалист                                                                        

10     монтажник,изделия от пластмаса                                                  

50     монтажник, електронни елементи                                                  

30     монтажник, електронни елементи                                                  

10     монтажник, производство на слаботокови предпазители          

1       монтажник,климатична техника                                                     

1       монтьор на електронно телекомуникационно оборудване         

1       настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление

3       обслужващ, бензиностанция                                                          

2       обслужващ, магазин                                                                        

29     общ работник                                                                                    

3       общ работник,ръчник                                                                       

1       общ работник                                                                                    

2       общ работник, строителство                                                          

1       опаковач                                                                                            

1       оператор, въвеждане на данни                                                       

20     оператор, етикираща машина                                                         

1       оператор, парни и водогрейни съоръжения                                  

1       организатор, производство                                                             

1       помощник-готвач                                                                              

2       помощник-кухня за кк слънчев бряг                                                  

1       почиствач, метални отливки                                                           

4       продавач-консултант –  в супермаркет                                         

2       продавач-консултант –гастрономна витрина                        &am