София ще има нова детска болница. Това стана ясно по-разно днес, след като здравният министър Кирил Ананиев подписа решение за откриване на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“. Крайният срок за подаване на офертите е 20 август, 17.30 часа, в деловодството на здравното министерство. Отварянето на предложенията ще се стане на следващия ден.

Очакванията са изпълнителят да бъде избран през есента и тогава да започне и строителството. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 42 календарни месеца от подписването на договора с избрания кандидат. Предвидените пари за строежа са 95 442 000 лв. с ДДС.

Поради значимостта и мащаба на проекта здравното министерство изпрати в началото на юни подготвените документи на Агенцията за обществени поръчки за предварителен контрол.