Административният съд в Пловдив поряза още един от жителите на ромската махала във Войводиново. Магистратите отхвърлиха жалбата на Иванка А. срещу кметската заповед за събарянето на къщата й.  Жената е сред 17-те жители на ромската махала, на които бе забранен достъпа до незаконните жилища. В заповедта, подписана от Димитър Иванов на 18 февруари, тази година, пише, че "паянтовите сгради" се намират на второстепенна улица, която представлява публична общинска собственост. 

Съдът е счел, че сградата – предмет на оспорената заповед не е търпим строеж, тъй като не е нанесена в кадастралната карта, одобрена през 2008г. и е изградена в земеделска земя, чужда собственост /общинска/, без да има одобрен Подробен устройствен план и без да е променено предназначението й.

Според установените по делото факти, за които преписката съдържа доказателства, съдът е приел, че не е засегнато правото на жилище по смисъла на член 8 от Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.