Всички паркове на територията на Община Стамболийски влизат в процедура по обновяване. Те са 23 в града и по един в четирите села, или общо 93 000 квадратни метра в Стамболийски и 47 000 квадратни метра в селата. За проектиране и рехабилитация ще бъдат вложени 1 600 000 лева. Общинската администрация е приключила предпроектните проучвания, предстои изготвянето на проектите за всеки един от парковете. Сред изискванията, които трябва да бъдат спазени, са да има равнопоставеност в двете части на града, разделен от жп-линиите. Там, където населението поддържа стари съоръжения за игри и отдих, ще бъде съобразено. Всеки парк ще е достъпен за майки с колички и трудноподвижни хора и ще има обособен кът за сядане с нови беседки, като в близост ще има кафемашина и вендинг автомат. Също така ще се обнови съществуващата мрежа от алеи и ще се изгради нова там, където липсва. Ще се направят и чешми с питейна вода, където водопроводът позволява, включително и в близост до тенис масите.

В северната част на град Стамболийски има три по-големи парка. Единият е в квартал „Полатово“, където ще се изгради стандартно футболно игрище за малки вратички, детски площадки за деца от 0 до 3 години и от 3 до 12 години. Ще се обособят места за почивка, ще има ново осветление и нови пейки.

Другият голям парк в тази част на града е пред поликлиниката, където заради близостта до градския стадион ще има рампа за скейтборд и зона за свободни скокове "фрийрън". Ще се направят места за отдих.

Третият голям парк в северната част на Стамболийски е между заводските блокове. В тази зона ще има две детски площадки, малко игрище, както зона за разходки и игри на кучета.

И в трите парка ще има фитнес на открито.

В южната част на града основен приоритет се дава на една зелена ос по квартали от север на юг – кв.68, кв.69, кв.79, кв.80, кв.80а, кв. 92а и кв.98. Тези участъци образуват своеобразна поредица от паркова среда от центъра към края на града. В кв.98 се предвижда второ малко игрище, като първото е в парка с параклиса.

В кв.68 и кв.80 се предвижда разполагане на комбинирани съоръжения за фитнес на открито. Навсякъде се предвижда обособяване на места за почивка, места за игри за децата, пейки, ново осветление, зеленина и цветни алеи.

Ремонтът на парковете в селата ще се извършва едновременно с обособяването на центрове, като и там ще има съоръжения за всички възрасти - детски площадки, места за отдих, беседки и нови пейки, зеленина.

Общинската администрация предвижда след изготвянето на проектите, ако няма обжалване на процедури, реновирането на  парковете да започне през септември и да приключи най-късно до лятото на следващата година.