Две са по-значителните размествания в доходите и разходите на домакинствата през първото тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на 2018 г., показва статистиката на НСИ.

Хората разчитат повече на регулярни трансфери от други домакинства, но пък по-малко на приходи от собственост.

Трансферите са се увеличили от 15.57 лв. на човек миналата година на 25 лв. през първото тримесечие на тази.
Приходите от собственост обаче спадат от 4.11 лв. средно на човек на 2.93 лв.

Така на практика се затвърждава тезата от последните години, че синовете и дъщерите, заминали да учат на запад и останали да работят там, изхранват майките и бащите си в България.

От данните на НСИ става видно, че средно едно лице от домакинство е имало 1518.57 лв. доход през първото тримесечие, с около 112 лв. повече, отколкото през същия период на 2018 г.

Разходът е бил 1402.69 лв. при 1263 лв. година по-рано. Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 384 на 423 лв. За алкохол и цигари средно човек е давал 59 лв. - повече, отколкото за облекло и обувки (42 лв.) и повече от бюджета за разтуха, култура и образование (49 лв.).

Преди 10 години и сега: Българинът пуши повече, пие по-малко, яде по-малко… хлябНСИ: Разходите на българското семейство растат с по-голям темп, отколкото доходите му