Община Пловдив най-после пусна обществената поръчка за изграждането на дългоочаквания подлез на „Модър-Царевец”. От днес градските власти ще събират оферти от строителни фирми, като крайният срок за подаването е 25 февруари.  Ако няма обжалвания на 26 февруари ще се отворят офертите на компании.

При избора на изпълнител най-важен ще е финансовият показател, който ще дава 70 точки, а техническите параметри ще имат тежест от 30 точки.  

В предмета на настоящата поръчка се включва
- Изработването на идеен и работен инвестиционен проект за свързване на ул. „Модър“ с ул. „Царевец“ чрез подлез под двойната ж.п. линия София – Пловдив и бъдещата Южна тангента
- изпълнение на строително-монтажни дейности, включващи: полагане на нова асфалтобетонова настилка, направа на нова тротоарна настилка от вибропресовани тротоарни, направа на паважна настилка, полагане на вибропресовани бордюри, направа на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация и др.,
- упражняване на авторски надзор по време на строителството,

 Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален оборот от строителство, през последните три приключили финансови в размер на прогнозната стойност на обществената поръчка от 9 875 000 лева без ДДС.

Припомняме, че дължината на цялото трасе е 760 метра, като започва от Коматевско шосе и свършва на бул. „Хаджи Димитър”. От южната страна се предвижда изграждането на подлез с 2 х 11,5 метра отвори , като от северната ще излизат на 2 х 8,75 метра. Предвижда се направата на тротоари, широки по 2,5 метра , като ще има и рампи за трудноподвижни хора.

В първоначалния проект са предвидени три кръстовища, които ще бъдат ремонтирани, за да обслужват подлеза - на  Коматевско шосе, улица „Колхида” и бул. „Хаджи Димитър”. За осигуряването на връзката с другите улици, ще бъдат изградени и локални платна.

Върху новоизградения надлез се предвижда паркинг между ул. „София” и жп линиите, който ще е широк 35 метра и дълъг 43 метра. 

Капиталовата програма на Пловдив е 60 млн., само 1,3 млн. за Модър-Царевец и ст. Пловдив вътреБюджетът на града е 303 млн. лева, но без преходния остатък

Общината подготвя процедурите за „Модър-Царевец”, отчуждават и последните два имотаНад 12 млн. лева ще струва пътната връзка между Смирненски и Кючука