Прекратяват договорите за предоставяне на концесия върху два плажа. Това реши Министерският съвет. Те се отнасят за крайбрежната плажна ивица - за морския плаж "Равда-Национален детски комплекс", община Несебър, област Бургас; и за морския плаж "Равда-ХТИ".

Прекратяването на договорите се налага, тъй като концесионерите са неизправни страни по съответните договори.

Констатирани са системни нарушения на основни нормативни задължения. Единият договор е от 2000 г., а другият - от 2001 г.