Общинският съвет отхвърли предложението за закупуването на парцела от близо 800 кв.м. в центъра на града на улица „Родопи”. Предложението за придобиването на имота, който се намира близо до улица „Капитан Райчо”, влезе в последната секунда в дневния ред на сесията.

Първоначалното предложение от зам.-кмета Димитър Кацарски бе да се преговоря със собственика на терена за придобиването на имота.  След това стана ясно, че фирмата собственик на парцела е входирала предложение за продажбата му към Община Пловдив. Тя е в размер на 3,8 млн. лева, като от фирмата са подчертали, че в това число влизат всички разходи по терена, документацията, както и продажбата на част от собствеността на бъдещата сграда.

Дебатите по предложението продължиха повече от 3 часа, като освен за конкретния казус бяха намесени и бъдещия Общ устройствен план, паркът в Кършияка и други спорни теми през годините.

Кметът Иван Тотев подчерта, че всичко около разрешителните за строеж е изрядно и законно. Той обясни, че е входирал предложението, защото е поел ангажимент към хората от близките блокове да го направи до 2 седмици. През това време той е влязъл в контакт с инвеститорите, като по негова молба, те са проявили разбиране и са спрели временно строителството, за да не се нагнетява обществено напрежение.

„Общинският съвет трябва да вземе това решение дали да купи земята. Инвеститорите са направили своето предложение. Ако обаче закупим този парцел, ние ще трябва да се лишим или от голям инфраструктурен проект, или да вдигнем данъците – т.е. тези пари ще ги платят всички пловдивчани. Не може всяко подобно пространство в града ние да го купим. Просто е невъзможно откъм средствата, с които разполагаме”,обясни кметът. Той заяви, че ситуацията с парцела на улица „Родопи” няма нищо общо с парка в Кършияка или Форума зад Централна поща.

„Паркът в Кършияка, Форумът – това са обекти от стратегическо значение за Община Пловдив, която категорично трябва да ги придобие в един или друг етап. Нещата са различни и не ги сравнявайте. Вероятно ще стане дума в бъдеще и за част от „Бунарджика” и там ще трябва да го купим”,каза кметът. 

Дебатът между съветниците по-скоро обхващаше  проблемите със заменките и бездействието на Община Пловдив през годините, отколкото конкретния казус. 

Кметът разказа отново хронологията на събитията – заменката, делата, които Община Пловдив  загуби и разрешението за строеж, с други думи – всичко, което е могло за този терен е било направено. Мнозина от съветниците се съгласиха с тезата на градоначалника.  В крайна сметка предложението за закупуването на терена бе отхвърлено с нито един глас „за”, 24 „въздържали се” и 20 „против”.

Тотев обясни, че с днешното гласуване не се слага край на преговорите, но слага край на неговия ангажимент към хората от района. Той им е обещал, че ще преговаря и ще направи предложението за закупуването на имота. Оттук нататък Общинският съвет може да гласува направата на комисия с представители на всички политически групи, която да влезе в контакт със собственика на парцела за закупуването му.