Студентка по право осъди Централната избирателна комисия за нарушаване на правата й по време на изборите за Европарламент. Младото момиче заведе иск срещу ЦИК в размер на 1000 лева, като мотивите й са, че се е почувствала дискриминирана, била е обидена и депресирана.

Момичето не било родом от Пловдив, но изучавала право в ПУ „Паисий Хилендарски”. По време на изборите тя не можела да се прибере до родния си град и затова решила да упражни правото си на глас в града под тепетата. Тя проверила, че студентите гласуват в една от секциите в ОУ "Димитър Талев"  в Кючук Париж.

На квесторите тя подала личната си карта и заявила, че е студентка. Понеже обаче не я носила не я допуснали да упражни правото си на глас. Момичето обяснило, че по този начин се нарушават правата й, но пак не получила достъп до урната.

Ядосана, младата дама се върнала до квартирата си, взела студентската си книжка и се върнала обратно. След като гласувала, попитала членовете на секционата комисия, защо не са я допуснали първоначално, като получила отговор, че няма право според нова наредба от преди няколко дни.

Студентката, която вече била трети курс, подала жалба до Административен съд – Пловдив. В нея тя е описала ситуацията, как се е почувствала и подчертала факта, че  законите, които изучава в университета, не се спазват на практика и въпреки, че има права, то същите са били грубо пренебрегнати.

По време на заседанието в Административния съд била призована бабата на момичето. Тя споделила пред магистратите, че момичето е било вече навътре в материята, свързана с правото. Тя разбирала и знаела добре правата си и се опитвала да ги защити пред членовете на комисията. Според възрастната жена, внучката е била нагрубена и унижена пред много хора, присъстващи в стаята.

Показания е дала и приятелка на студентката, според която момичето същия ден споделило, че щом не може да упражнява законите, които изучава, то е по-добре да прекъсне обучението си.

След приложените документи и след разпитите на свидетелите, магистратите отсъдиха в полза на жалбоподателката. Според съда студентката е дискриминирана  по признак „образование“, при упражняване на правото й да гласува за членове на Европейски парламент.

ЦИК ще трябва да плати обезщетение за неимуществени вреди на момичето в размер на 500 лева.