Само един ученик от страната е изкарал максимален брой от 100 точки и на двата задължителни изпита от малките матури след 7 клас, обявиха на брифинг от Министерството на образованието.
На тазгодишния изпит по български език и литература са се явили точно 55 567 деца, а на този по математика - 55 474. Средният брой точки за цялата страна на изпита по БЕЛ е 53,06, а по математика – 33,62.
 
Данните показват още, че децата се справят по добре с въпросите от затворен тип, при които трябва да оградят верния отговор, отколкото с отворените въпроси. Общо 16 седмокласници от страната са успели да постигнат максималният брой точки на изпита по БЕЛ, а на изпита по математика техният брой е 141. Един единствен обаче има 100 точки. Има обаче и такива с нула точки – по БЕЛ те са 107, а по математика – 109.
 
Учениците в страната с нула точки и по двата предмета са общо 12. От образователното министерство припомниха, че изпитите се провеждат за първи път в новия си формат и по тази причина резултатите от тях не бива да бъдат съпоставяни с тези от предходните години.
 
Според експертите от МОН средният резултат по БЕЛ показва постижения в диапазона „добри-много добри“, а по математика – „средни-добри“. „Проблемите са ясни и не са от днес. Имаме проблем с резултатите по математика. Той е от много години и се дължи на вътрешни и външни за системата обстоятелства. Външните са свързани с различното поколение деца и ученици, на които много по-трудно им се провокира интересът за учене.
 
Много по-трудно успяват да се концентрират и мотивират да учат, особено на математика и природни науки. Дължи се разбира се и на вътрешните фактори за системата, но основният фактор за доброто обучение си остава подготвеният и мотивиран учител“, подчерта министър Красимир Вълчев. Той припомни, че сме на едно от последните места в света по функционална грамотност на учениците.
 
„Ясно е, че тазгодишния випуск не е по-различен от миналогодишния. Ясно е, че системата не е започнала да работи различно. Ясно е, че новите учебни програми, които бяха въведени, не са дали драматични разлики в резултатите“, отчете министър Вълчев. Той посочи, че учителите трябва да полагат повече усилия да работят индивидуално с всяко едно дете. По думите му трябва да се работи повече с децата, при които се забелязват затруднения с учебния материал.