Години наред парцел на площад „Централен“ в Пловдив пустее и грози централните части на града. Мястото от 330 кв.м. е разположено на гърба на Община Пловдив, като граничи на сграда разстояние с бившата Руска книжарница. От другата му страна се намира ниска постройка, която приютява различни заведения през последните 15 години.

Още в началото на 2000 година за парцела има инвестиционни намерения за изграждане на сграда за обществено обслужване, като през 2006 е трябвало действията да започнат. Върху терена има стара постройка, която е съборена. Има влязло в сила строително разрешително, теренът е изкопан, ала до фактически действия не се стига заради административни пречки. Вместо това нелицеприятната дупка е заградена с метална конструкция, която да отклонява погледите на минувачите.

Към днешна дата парцелът се води частна собственост на фирмата „Йоана Акинита“ ООД, която е собственост на гърците Йоанис  Хатзигеоргиу и Йоанна Папаманоли, а управител е Теохарис Папаманолис. Те го придобиват от „Фаст Форуард“ ООД  през  2010. През този период за имота има влязло в сила още през 2006 разрешение за строеж на 5-етажна сграда с магазини и офиси, както и одобрен архитектурен проект.

Строителството, което дори се води започнато обаче не може да продължи заради ред административни спънки, а в последствие и заради несъгласуваност с НИНКН. Инвеститорът губи търпение и според информация на TrafficNews продава имота на пловдивски транспортен бизнесмен през 2016 година. Той от своя страна се бори от близо 2 години да получи скица-виза за проектиране, за да стане възможно да съгласува проекта с Министерство на културата да започне строителство.

През фирмата, управлявана от Папаманолис, няколко пъти в община Пловдив са постъпвали документи за получаване на скица-виза, ала поредният опит завършва с мълчалив отказ на главния архитект на община Пловдив, съответно обжалван от собственика на имота.

Причините за цялата административна въртележка се коренят в ситуацията „Параграф 22“. Община Пловдив не може да определи какъв е статутът на земята, тъй като Подробният устройствен план – План План за регулация и застрояване  на зоната виси в безтегловност от години. Според действащия ПУП от 1982 година, обновен през 2001, зоната е предвидена за застрояване. Този статут е валиден и в Общия устойствен план, приет през 2007. През 2012 обаче е поръчано изработване на нов ПУП, който до ден днешен не е влязъл в сила. В него е предвидено зоната също да бъде за застрояване, но според Община Пловдив между ПУП-овете имало разминаване и сега зоната се предвиждала за пешеходна, което твърдение обаче се оказва невярно. Новият ПУП трябва да бъде внесен и гласуван в Общински съвет Пловдив, а забавянето произтича от спор по зоната на Тютюневия град.

Преди дни обаче Административният съд в Пловдив най-накрая дава становище по казуса. Според магистратите след всички проведени експертизи се оказва, че Община Пловдив незаконно не издава скица-виза на въпросния имот, тъй като не съществува пречка, а никой документ не сочи зоната да е обявена за такава без строителство. Така решението на съдебната власт е Общината да преразгледа последния си мълчалив отказ, което най-вероятно означава, че документът най-накрая ще бъде издаден.

След завършване на тази процедура, предстои да се финализира съгласуването на проекта с НИНКН, като междувременно ще влязат археолози за довършване на работите по обекта. По информация на TrafficNews парцелът ще бъде обединен с прилежащия западно от него, за да бъде изградена нов хотел с ресторантска част.