По повод предложението на Българската агенция по безопасност на храните за криминализиране отглеждането на животни, което беше направено вчера, 5 ноември, след срещата с представители на птицевъдния сектор, и некоректното му интерпретиране и комуникиране в публичното пространство, от БАБХ уточниха, че евентуалната промяна ще засегне всички, които отглеждат и развъждат животни в разрез със законодателството и ги реализират на пазара и/или получават субсидии за това. Предложението не се отнася за стопаните, отглеждащи животни в задните си дворове, които ги използват за лична консумация, но не получават пари за това.

Последните години се засили практиката за безконтролно развъждане и търговия с животни и продукция от тях, което се отрази и на епизоотична обстановка. Предложението цели създаване на нормална атмосфера за бизнес на изрядните животновъди, без значение на големината на стопанствата им, както и предпазване на населението от закупуване на опасни храни.

Припомняме, че вчера след проведени работни срещи между БАБХ с представителите на птицевъдния сектор и в условията на организиран пред сградата на институцията протест, Агенцията отново припомни опасната епизоотична обстановка в страната по отношение на Инфлуенцата по птиците. На съвместна пресконференция изпълнителният директор на БАБХ д-р Дамян Илиев съобщи, че птичият грип дава голямо отражение върху сектора и причинява икономически загуби за стопаните и за страната като цяло в особено големи размери. Ако срещу заболяването не се прилагат строги мерки обаче, ще се стигне до още по-тежки последствия за цялата индустрия и селското стопанство.

Заболяването бе причина за налагане на по-строги мерки, които трябва стриктно да се прилагат и изпълняват, за да не се допуска разпространение на заболяването. Те включват биосигурност във фермите, по-висока честота на лабораторен контрол за доказване липса на инфекция с вируса и превенция в цялата страна, както и изискването птиците да бъдат транспортирани само след като са предварително лабораторно изследвани за наличие на вируса. Това предизвика протест пред сградата на БАБХ, организиран от представители на ферми за водоплаващи птици, които настояват за по-малко рестриктивни мерките за контрол на Инфлуенцата. В едни и същи обекти се констатират огнища, в зоните около тях се появяват нови, което означава, че мерките за биосигурност в някои от фермите не са достатъчно ефективни. Контролните мерки на БАБХ, срещу които се протестира, са обсъждани многократно с представителите на бизнеса и всички са били съгласни с тях.

„Не всички стопани на ферми изпълняват стриктно мерките за биосигурност и контрол, което доведе до неовладяване на заболяването“, коментира д-р Илиев. Той акцентира, че настоящата заповед за борба с Инфлуенцата цели да предпази бизнеса и въпреки че мерките са строги, това е единственият подход за ликвидиране на болестта. БАБХ и представителите на птицевъдната индустрия се обединиха около становището, че настоящата заповед за повишен надзор може да претърпи промени, за да се овладее епизоотичната обстановка в страната. Д-р Илиев обаче беше категоричен, че с популизъм епидемии не се борят.