Специализираният наказателен съд постанови една година лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок за бившия кмет на община „Родопи“ Йордан Шишков. Той е признат за виновен за това, че на 29 октомври 2010 година и 17 януари 2011 година, при условията на продължавано престъпление, не е положил достатъчно грижи за повереното му общинско имущество, от което са последвали щети в размер на общо 459 654,57 лева.

В качеството си на длъжностно лице сключил две спогодби по изпълнение на договори на общината с „Интегрирани пътни системи“ АД – София, съгласно които били предвидени неустойки за всяко забавено плащане от общината (от 0,2 до 10% от просрочената сума).

Тези неустойки не фигурирали в първоначалните договори, но общината платила съответно 148 472,57 лв. и 311 182 лв. вследствие на подписаните от кмета спогодби. Съдът уважи гражданския иск на община „Родопи“ Шишков да възстанови пълния размер на нанесената щета от двете спогодби от 459 654,57 лв.

Освен това, той е осъден да плати в полза на държавата 2537 лева разноски по делото, както и 18 386,18 лева държана такса върху уважения размер на гражданския иск.

Специализираната прокуратура ще протестира присъдата на Специализирания наказателен съд по отношение условното наказание на Йордан Шишков, както и признаването му за невиновен по обвинение за сключване на договори с търговски дружества, без осигурено финансиране на изпълнението им в общинския бюджет. От това общината загубила още 116 327,19 лв. за арбитражни такси, експертизи и възнаграждения на арбитри.

Припомняме, че делото за безстопанственост, причинило бюджетен колапс на общината, се влачеше над 3 години в Окръжен съд в Пловдив. Все пак той бе осъден на две години условна присъда с три година изпитателен срок и глоба от 2000 лева, както и да възстанови близо 600 хиляди лева, нанесена вреда на общината - наказание за това, че е пренасочвал пари от такса смет за извършването на ремонти по селата. Окръжният съд в Пловдив постанови Шишков да заплати още над 24 хиляди лева на ВКС и уважи и граждански иск по делото в размер на няколкостотин хиляди лева. 

Рестарт: Обвиниха бившия кмет на Родопи Шишков за щета от 570 хиляди леваСлучая пое Специализираният съд и прокуратура