Обществено обсъждане ще се проведе днес в залата на местния парламент от 17.30 часа за наредбата за насърчаване на раждаемостта в Пловдив. Тя предвижда  еднократна помощ за всяко дете на образовани родители, с осигуровки и без борчове към Община.

Предложението е от ВМРО, като наредбата е качена и на сайта на Община Пловдив. След общественото обсъждане, предложението може да бъде гласувано в местния парламент, а ако събере нужните гласове да влезе в сила. В предложението е записано, че еднократното субсидиране влиза в сила от новата календарна година.

Според проектонаредбата родители на първо дете, които имат средно образование трябва да им бъдат изплащани 200 лева, за такива с бакалавърска степен - по 250 лева, а за магистри - 300 лв. Съответно за второ и трето дете помощите се увеличават. За второ дете сумите са 500,600 и 700 лева, а за трето дете съответно – 1300, 1500 и 1700 лева.

За близнаци сумата е за всяко дете, като тя се изчислява на база на предишните деца на родителите.  В наредбата пише още, че при различна степен на образование, еднократната парична помощ се изчислява на базата на по-благоприятното обстоятелството за гражданите -  взима се предвид родителят с по-висока степен на образование.

Парите се изплащат на базата на броя на децата на майката, а не на бащата, пише още в проектонаредбата.

Задължително е родителите да са с адресна регистрация в Пловдив, като за постоянен адрес трябва да са поне от две години, а за настоящ – 3 години. Другото условие е родителите да нямат спрени здравно-осигурителни права и задължения към Община Пловдив.

В мотивите е записано, че средно през последните години  в Пловдив се раждат около 3000 деца. Въпреки неизвестните – какво е образованието на родителите, кои са с адресна регистрация и задължения към Общината, може да се направи приблизителни разчети, а сумата, нужна за програмата да варира.