На 1 април, сряда, в 11 ч. на територията на цялата страна ще се проведе редовната техническа проверка и пълна профилактика на сиренните системи. Сигналите за тревога и за край на тревогата ще прозвучат в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца и региона в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй", Стара Загора и Гълъбово.

В тренировката са включени и интегрираните към НСРПО Локални системи за оповестяване, включително и ЛСО на „Калцит” АД в Асеновград за тестване на интеграцията, резервираността и функционалните възможности при реално задействане. 

Системите за оповестяване и ранно предупреждаване се проверяват два пъти годишно – в началото на месец април и в началото на месец октомври. Предстоящите тестове включват излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка с цел недопускане на паника сред населението.

Тестовете се провеждат в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Предвид настоящата епидемиологична обстановка, е добре гражданите на тези общини да бъдат предупредени за предстоящия тест, за да не се свърже звукът на сирените с извънредното положение и да стане ясно, че проверката се извършва по предварително установения годишен график.