Дирекция "Общински строителен контрол" издаде Заповед за премахване на преместваем обект "Навес с подиум", разположен на тротоара на ул. "Ген. Гурко", при пресичането и с ул. "Цар Шишман", съобщават от направление "Архитектура и градоустройство" към СО.

Във връзка с постъпили жалби относно метална конструкция пред заведение, разположена на тротоара на ул. "Ген. Гурко", при пресичането и с ул. "Цар Шишман" бе извършена проверка по случая, в следствие на която на 10.06.2019 г. бе съставен и констативен акт.

След като същият бе съобщен и след изтичане на срока за възражения, в НАГ не са предоставени документи, доказващи законността на преместваемия обект. Административното производство приключи с издаване на Заповед за премахване.

След изтичане на срока за обжалване и доброволно изпълнение, ще бъдат предприети действия по принудително премахване.