Публично състезание за доставка и монтаж на мобилна зала обяви Община Пловдив. Преместваемата конструкция трябва да бъде доставена непосредствено преди началото на годината, в която градът ще бъде Европейска столица на културата. Идеята е залата да се ползва през цялата 2019-а като място, на което да се планират и осъществяват събития.

Стойността на проекта е  400 хил. лева с ДДС . От заданието става ясно, че участниците предложили срок по-дълъг от 40 календарни дни за доставката и монтажа ще бъдат отстранени от участие.

Временната зала ще бъде използвана за представления, излагане на временни музейни експозиции, образователни програми, ще служи като целогодишен информационен център на инициативата.

Пространството трябва да позволява и осъществяването на работилници и общностни срещи, а основната цел е пловдивчани и гостите на града да я припознаят като нов културен център. Професионалното и универсално оборудване на временната зала ще позволи тя да бъде с лесна функционална пригодност за различните типове прояви през всеки сезон.

Визията на съоръжението също е изключително важна и трябва да се впише в даденостите на Пловдив.

Сглобяемото кунстхале  трябва да представлява  метална лека конструкция и ПВЦ покритие. Да не се изисква фундамент, да се сглобява или разглобява за кратък период от време. Конструкцията трябва да е модулна. Да има предвидени един централен и минимум още един второстепенен вход-изход, които да позволяват бързото напускане на публиката, в случай на евакуация. Трябва да е достъпна и за хора с увреждания. Да разполага с леки преградни стени, които да дават възможност за обособяване на две помещения.

Залата трябва да е оборудвана с две алуминиеви ферми за монтаж на сценично осветление. Да е еднакво функционална през цялата година независимо дали е зима или лято, което изисква лицевият слой да е с UV защита и да е светъл, за да намали влиянието на повърхностните температури.

Капацитетът трябва да е до 300 човека, а приблизителната площ на обекта да е  600м2 с минимална светла височина от 3.50 м.

Да се изготви цялостна проектна документация след одобрена архитектурна визия, съгласно изискванията по Закона за устройство на територията за преместваеми съоръжения и изискванията по действащи нормативи.