"От 2016 сме уведомени за разследването на КЗК, но няма нищо общо с нас – нашите обществени поръчки са на най-ниска цена, сумите са в нормите, праговете и в указанията на държавата. За санирането в Община Пловдив винаги сме играли „най-ниска цена“. А вече кой с кого си говори, има си комисия и ако е така – да си го открият.  Община Пловдив не е страна по казуса. Ние не сме разбрали, че има такова нещо. Трябва някой отвътре да сигнализира, за да стане ясно, както е в примера с кмета на Тетевен“, това каза днес кметът Иван Тотев по въпроса с разследването на КЗК за картел при обществените поръчки. 

Става дума за процедура за избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, проведена през 2015 година. Тя е разделена в две обособени позиции за избор на изпълнители за изготвяне на обследвания и втора за оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол. Общата стойност на поръчката е около 5 милиона, но сумата е разделена измежду множество договори по различните обекти, които подлежат на обследване и строителен надзор. 

Пловдивски фирми уличени в картел при саниранетоТри от фирмите са участвали в редица обществени поръчки в Пловдив и Гоце Делчев

Картелът е съставен от 33 фирми, които в обединения на консорциуми или единично са дали оферти. Част от тях са спечелили работата на различни обекти, а друга част са залагали само договорени цени, чрез които да елиминират конкуренцията, според изнесената информация от КЗК.

Обществените поръчки за саниране бяха именно под надзора на уволнения преди два дни зам.-кмет Димитър Кацарски, който е бил и председател на комисията. По думите на кметът Тотев обаче, решението му да освободи Кацарски няма нищо общо с разследването на картела. 

"Засега сме само уведомени, не е искано съдействие от страна на КЗК от Община Пловдив. Това е нормално, тъй като информацията при обществените поръчки е публична, така че който има нужда от конкретен документ, може да си го намери и види", посочи градоначалникът. 

Припомняме, че производството стана обществено достояние в края на 2018 и началото на 2019 година. Към момента уличени са 33 фирми - „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД, „Ивалс – Дренски“ ЕООД, „Ди Ви Консулт БГ“ ООД, „Трансконсулт – БГ“ ООД, „Полисструктор“ ЕООД, „Енерджи Про ДМ“ ЕООД, „ЗС Консултпроект“ ЕООД, „Инфра консулт груп“ ООД, „Графити“ ООД, „Енергийна ефективност“ ООД, „Супервайзер“ ЕООД, „Енерджи Ефект“ ЕАД, „ЕП Консулт“ ЕООД, „СМ Контрол“ ООД, „Българо-австрийска консултантска компания“ АД, „Корект Консултинг“ ООД, „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД, „ЛЕСС“ ЕООД, „Йода“ ООД, „Контрол-Инвест“ ЕООД, „Микс Инженер Консулт“ ООД, „Пловдивинвест“ АД, „Стройконтрол“ ООД, „Тракия Гарант“ АД, ЕТ „Билдбой - Емил Бойчев“, „Софена“ ЕООД, „Д – Консулт“ ООД, „Ефектива“ ЕООД, „Стройнорм“ ЕООД, „Геоарх“ ЕООД, „Вигора“ ЕООД, „Степ“ ЕООД и „Архкон Проект“.

Всички са уличени за участие в картел, имащ за цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на пазарa по отношение на процедури, свързани с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

Припомняме, че производството пред КЗК е образувано по сигнал на Кмета на Община Търговище, който изпраща на Комисията информация и доказателства за договорки между участниците в обществена поръчка на община Търговище за разпределяне на обектите, възлагани в рамките на Националната програма за енергийна ефективност.

Вследствие на получения сигнал, Комисията извърши внезапни проверки на място в офисите на трима от участниците, „ВМЛ – консулт“ ЕООД, „Архкон Проект“ ООД и „Евиданс инженеринг“ ЕООД. Иззети бяха копия на електронна кореспонденция, съдържащи данни за подобни договорки между участници и в други процедури за възлагане на обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност в Община Пловдив и Гоце Делчев, включително и в горепосочената процедура.

Оказва се, че замесени са още десетки дружества, тъй като според намерените материали с тях са били уговаряни какви цени да бъдат вписани на книжата за оферта.

„В срок от 45 дни адресатите на определението имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаване на определението", пише в документ на Комисията за защита на конкуренцията. Очаква се фирмите да направят свои опровержения.

Кметът Тотев за уволнението на Кацарски: Ние сме едно семейство, всичко си остава в семействотоГрадоначалникът изтъкна политически причини като основа за рокадите във властта в Пловдив