Излязоха резултатите от първото класиране за гимназиите след седми клас. Зрелостниците могат да проверят дали са приети по желаната от тях специалност като въведат своя входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://priem.mon.bg/

Тази година седмокласниците са над 60 хил. Те могат да избират между 2500 профилирани и професионални паралелки.

В Пловдив по традиция най-много желаещи за обучение има в Английската и Руската гимназии, Националната търговска гимназия, Математическата и Професионалната гимназия по строителство, геодезия и архитектура, като балът за р.прием в тях е над 400 точки.