Нов модерен център за Спешна помощ ще обслужва пациенти в Пловдив, научи TrafficNews.bg. Той ще бъде изграден на ул. "Перущица" 1, зад сградата на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), където в момента се помещават катедрите "Биология", "Физика, биофизика и математик" и "Химия и биохимия" на Медицински университет – Пловдив.

За целта в началото на месеца правителството взе решение Министерството на здравеопазването да получи за управление имотът - публична държавна собственост, в район "Западен".

Досега теренът е бил в управление на областния управител на Област Пловдив. Целта е министерството да кандидатства за финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за обновяване и модернизация на сградния фонд и закупуване на нужното оборудване.

"Изготвен е работен проект за преустройство и ремонт на съществуващата сграда. След неговото съгласуване, ще се проведе процедура за избор на изпълнител за извършване на предвидените строително-ремонтни дейности, съгласно одобрения план за провеждане на обществените поръчки в проекта", посочиха от ведомството.

Центърът в Пловдив е част от голям инвестиционен проект BG16RFOP001-4.001-0001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ". Той ще бъде реализиран на територията на цялата страна чрез строителство, реконструкция, ремонт, преустройство и подобряване на достъпа до 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ (спешните отделения в 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 Центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиала и 6 изнесени екипа), модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване, обзавеждане на структурите на спешната медицинска помощ и поетапна подмяна на съществуващия автопарк с 400 нови, оборудвани линейки, обясниха от Министерство на здравеопазването.

За Пловдив са предвидени 15 линейки. Освен ремонт на сградата, ще бъде изграден и навес на паркинга отпред, където да бъдат паркирани медицинските превозни средства. Според запознати, първоначалната идея е включвала и обособяване на хеликоптерна площадка за нуждите на Спешна помощ. Впоследствие обаче тази идея е отпаднала, а земята е продадена на частна болница, която се намира в съседство.

В момента в двора на Медицински университет Пловдив се строи сграда, където ще бъдат преместени катедрите "Биология", "Физика, биофизика и математик" и "Химия и биохимия".