Започват изграждането на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими  отпадъци в Северната индустриална зона на Пловдив. На офидциална церемония днес ще бъде даден официално стартът на строежа. 

Целта на инсталацията е намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс. Капацитетът на инсталацията ще бъде 15 000 тона.

Проектът се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на Оперативна  програма  „Околна  среда“  2014-2020  г.,  съфинансирана  от  Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет. 

Обща стойност е 9 милиона лева. Строителството трябва да завърши през април следващата година.