Областният управител Здравко Димитров  организира Кръгла маса-дискусия на тема: „Водоснабдяването на гр. Пловдив и населените места от област Пловдив от каскада „Доспат – Въча“ – предпоставка за подобряване качеството на живот и съществен фактор за устойчиво икономическо развитие на региона“.

Кръглата маса, на която са поканени пловдивските депутати, експерти от министерствата, ВиК, кметовете на Пловдив и други 10 общини в областта, както и представители на бизнеса и синдикатите, ще се срещнат в понеделник в сградата на областна администрация.

Качеството на обществените услуги определя облика и възможностите за
икономическо развитие на всеки един регион, община и населено място. Основно място в този сектор заема дейността ВиК, чрез която се предоставя най-важната и жизнено-необходима услуга на обществото - доставката на питейна вода и отвеждането на отпадъчните води. Дейността и качеството на тази услуга касае всеки един от нас, жители и гости на съответните населени места, нашите домакинства, промишлеността и останалите дейности в сферата на
обществени услуги, пишат от областна управа.

Припомняме, че обществената поръчка за предпроектните проучвания е спряна от КЗК. Една от фирмите жали избора на израелската компания „АШ Индъстрийз” ООД, която бе класирана на първо място.

Повече, вижте в линка:

Израелска фирма проектира снабдяването на Пловдив с чиста планинска вода от ВъчаВъпреки че е дала най-високата цена „АШ Индъстрийз” ООД е класирана на първо място от Областна управа