Фирмата, която държи коцесията на кариерата в Белащица, определи като незаконосъобразно решението на Министерството на енергетиката да прекъсне договора. Въпреки това, те съобщиха, че прекратяват дейност, след като унищожат и последните си взривове днес.

Ето и официалната позиция на фирмата:

"С настоящето „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД потвърждава, че на 27.02.2020 г., в 14.40 ч., е получило писмо от Министъра на енергетиката Теменужка Петкова за спиране на действието на сключения от дружеството концесионен договор за добив на подземни богатства – строителни материали от находище „Белащица“, община Родопи, област Пловдив.

Въпреки, че счита взетото решение за абсолютно незаконосъобразно предвид изложените в него мотиви, дружеството е предприело всички необходими, обмислени и съгласувани действия за незабавното му изпълнение. Преустановени са всички минно-експлоатационни работи на територията на находището, в това число преработката и експедицията на готов материал. Взети са необходимите мерки за безопасно спиране на инсталациите, уведомени са всички контролни институции, имащи отношение към дейността ни, както и нашите партньори и клиенти.

С настоящето искаме да предупредим обществеността, че преди получаване на гореспоменатото писмо, в хода на нормалната експлоатационна дейност на находището е заредено взривно поле за планирани взривни работи, което задължително трябва да бъде обезвредено. За обстоятелството са уведомени всички компетентни институции по надлежния ред – Министерство на енергетиката, Областен управител на Пловдив, ОД на МВР – Пловдив, I – во РПУ на МВР, Инспекция по труда, РИОСВ. Дружеството очаква писмено разпореждане от същите, за да извърши обезвреждането, което за целите на безопасността, трябва да стане възможно най-скоро."

Победа! Затвориха двете кариери над БелащицаПрекратени са договорите на фирмите концесионери "Холсим" и "пътища"