Бирария „Амстердам” отнесе солен акт от данъчните под тепетата. Заведението се сдоби с глоба в размер на 700 лева, а причината – неиздаване на касов бон.

Служителите на НАП под прикритие посетили ресторанта с цел проверка в края на миналата година. Седнали на една от масите и поръчали храна и напитки. В един момент помолили сервитьора да им даде сметката, която била на стойност 31 лева. Служителят обаче им предоставил само междинен бон, но не и фискален от апарата.

Данъчните се легитимирали и започнало проверка. Те направили и „Стоп каса”, за да се установи дали има разлика между касата и отразения оборот на фискала. Оказало се, че несъответствие имало и то било точно 31 лева, колкото е била сметката на данъчните.

Съставен е бил протокол, както и акт за нарушението.

Няколко месеца по-късно на фирмата, стопанисваща бирарията било връчено и наказателното постановление, което било атакувано в съда. Според собствениците на заведението, санкцията е неоснователна и незаконосъобразна. Посочва се, че наказателното постановление е издадено извън законоустановения срок, а именно шест месеца.

Не на такова мнение обаче са били магистратите. Според Районен съд, постановлението е издадено от компетентен орган в рамковия срок. От документацията по случая се установява, че това не е първото подобно нарушение на заведението. Два пъти фирмата е хващана да не предоставя касов бон на клиентите си. За тези нарушения стопаните на „Амстердам” са били глобявани. Поради тази причина и размера на санкцията се явява основателна.

По наредба за подобно нарушаване на закона, юридическите лица се наказват от 500 до 2 хиляди лева. В случаят се касае за сравнително малка сума – 31 лева, което се явява смекчаваща вината обстоятелство. 

В крайна сметка съдът потвърди наложената санкция от 700 лева спрямо бирарията.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив.