Съюзът на ландшафтните архитекти ще изпрати сигнали до РДНСК, Министерството на регионалното развитие и благоустройство и други институции заради готвено застрояване на зелени площи от самата Община Пловдив.

Повод за сигналите е публикация в TrafficNews.bg,  която описа странният казус с готвеното изграждане на център за възрастни хора със средства от „Региони в растеж”.  Проектът предвижда две постройки на ул. „Стойчо Мошанов” 33, чийто терен обаче попада за озеленяване според действащия Общ устройствен план.  Според експертите от Общината, които подготвят поръчката, в случая няма нищо незаконно, тъй като Подробният устройствен план на парцела е по-стар от ОУП.

 Репортер на TrafficNews.bg се свърза с арх. Станимир Шаламанов, от който поискахме становище за казуса:

„Зелената площ не е голям, но въпросът е принципен как се прилага законът. Общината погазва за пореден път Законът за устройство на територията. С тези си действия те дори не се опитват да го прикрият , като в обявлението пишат терена като зона за бизнес и всякакви други дейности”, каза арх. Шаламанов. Той обясни, че в чл. 103 от ЗУТ категорично се разпорежда какво се прави в такива случаи.

„След приемането на ОУП, Общината трябва в 6-месечен срок по служебен път да промени ПУП-а в тази част, в която терените са за публични мероприятия, в това число влизат и зелените площи.  През 2007 година тази територия е определена като зона за паркове, като Общинският съвет го е приел.  Старите ПУП-ове, действат, но изключение правят държавните и общински терени, които са определени за публични мероприятия, каквато е тази зона”, каза ландашафтният   архитект. Той допълни, че след сигнала до държавните институции, от Съюза ще подготвят и публична декларация за казуса и действията на Общината.

Целият казус, вижте в линковете:

На фона на протестите за паркове: Община Пловдив сама застроява зелени площи, за да усвои европариЦентър за възрастни хора е определен върху терен, който е със статут за озеленяване в ОУП