Във връзка с приключване на проект по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0074-C01 „Ефективно използване на ресурсите в АНДРЕА ДИЗАЙН ООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса за представяне на проекта и ефекта от въведената пилотна технология. Събитието ще се състои на 03.07.2019г. от 16:00 часа в офиса на „АНДРЕА ДИЗАЙН” ООД находящ се в гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе” №19. Целта на провеждането на кръглата маса е мултиприциране на резултатите от изпълнения проект сред предприятия със сходна дейност, сектор на икономическа дейност и подобни производствени процеси.