Пловдивски заведения отново спипани с тютюнев дим на закрито. Според справка от РЗИ, здравните инспектори са издали 11 предписания за установени нарушения. През изминалия отчетен период са извършени 91 проверки по спазване на забраната за тютюнопушене.

Проверени са 14 заведения за обществено хранене, 6 открити и 56 закрити обществени места, както и 7 детски и учебни заведения. През изминалата седмица са постъпили две жалби от граждани и институции. Извършени са също 141 проверки по текущ контрол.