Всички панелки в Пловдив, които ще бъдат санирани по Националната програма за енергийна ефективност, да бъдат в един цвят с няколко разновидност. Това предложение са входирали от Кауза Пловдив в деловодството на местния парламент. Инициатор на идеята е единственият архитект в ОбС – Цветелин Цоневски. Предложението ще се гледа този четвъртък на редовната сесия.

Мотивите на арх. Цоневски са няколко. От една страна опасенията са, че всички блокове, които биват санирани по програмата ще се правят от различни фирми. Това крие опасности не само от естетическо естество.

Според Кауза Пловдив едно подобно решение би допринесло за ранното стиковане между различните изпълнители, което би гарантирало хармонизирана и архитектурно-художествена градска среда.

Освен това различните цветове имат различни свойства при природните особености на региона, както и топло и светло-техническите параметри на сградите при спектралния анализ.  С други думи определени цветове биха имали по-добри свойства при филтрацията на вятър, външна температура, поглъщане на светлина и топлина.

Примерните варианти са няколко – единият от тях е светло бежов цвят „Сахара” със студен оттенък с допълващ цвят пастилно синьо. Друг е бежов цвят тип „Сахара” с допълващ зелен цвят.  Вариантите са още няколко, но всички гравират около цвят основен цвят „Сахара” и „Охра”.