Тази иначе забавна снимка, направена в малкото ирландско градче Виктория, е много показателна. При това е показателна не просто за това, че трябва да чистим след кучето си. Тя дава отговор на въпроса как трябва да се направят законите така, че да са ефективни.

В момента в България, ако ви наложат глоба, да речем 100 лева, имате право да обажалвате.
Както и да приключи делото, крайната финансова загуба няма да нарастне (като изключим адвокатски хонорар, макар че за такива обжалвания, хората нерядко се "пробват" сами). А освен всичко останало, докато тече делото, няма да ви се налага да плащате. Т.е. с обжалването на глобата, вие отхвърляте проблема нататък във времето. Затова и много хора, дори които ясно съзнават, че са нарушили закона, смело обжалват. Дето се вика, освен един адвокатски хонорар, няма какво да загубят, размерът остава същият, плащането се отлага във времето, а току-виж станало чудо и заради някой пропуск в преписката, им отменили глобата.
Този бонус е възможен, вероятен и нерядко срещан поради чисто законови причини. Законът (Закон за административните нарушения и наказания - ЗАНН) е приет преди почти половин век. Колкото и "кръпки" да му се сложат, той носи със себе си тогавашната концепция, създадена за тогавашните обществени отношения (когато предвид репресивния характер на държавата малко хора се осмеляваха да си "жалят" глобите). И тогавашната концепция, приложена при сегашните условия, води до там, че често хора, които са виновни, успяват да се измъкнат от наказанието заради грешки в "бумащината". Да не ви казвам какви "крила" им порастват, като избегнат наказанието, когато са виновни.

Вижте как са го направили ирландците.
Ако те хванат в нарушение и си платиш "на място" глобата ти е една. Ако обаче се направиш на тарикат и се опиташ да избегнеш наказанието или да го отложиш, в крайна сметка получаваш повече от 20 пъти по-сериозен финансов шамар. 
Защо смятам, че табелката дава отговор на въпроса какво да се прави?
Защото философията, която струи от нея:
1. Кара хората да се съобразяват повече със закона.
2. Мотивира нарушителите да си платят веднага (защото отлагането боли повече). А внезапното и непредвидено олекване на джоба има възпитателен ефект.
3.  Дава "дължимото" на тези, които си мислят, че могат да излъжат системата с трикове или обжалвания.

Освен всичко останало, този модел разтоварва съда от множество дела, които спокойно се изливат, тъй като за тях не се плаща такса. По този начин мотивация да обжалват имат само (или поне преимуеществено) хора, които вярват, че действително не са виновни.

Или накратко, снимката дава прекрасна идея:
Динамичен размер на санкцията, който зависи от това какво уважение проявява нарушителите към законите. Като тарикатите така или иначе си плащат за "гяволъка", но в сериозен размер.

Адвокат Станислав Станев, TrafficNews.bg

*Адвокатът е член на Пловдивската адвокатска колегия