Най-ранните фотографии на Пловдив през XIX век са запечатали образа на града, определян като една от перлите на Османската империя. Те потвърждават думите на пътешествениците от предните векове.

Първата панорама на Пловдив е заснета през 1873 година. Неин автор е най-известният пловдивски фотограф Димитър Кавра. Той учи занаята от своя баща Никола, а по-късно го усъвършенства при френски майстори в Цариград.

Уловена е южната част на Джамбаз тепе и Таксим тепе със сградите на църквата „Света Петка-стара”, Гръцката гимназия, къщите на Чалъковци и останалите представителни сгради по Трихълмието. По тогавашната технология заснемането продължава поне 7-8 минути и затова образите на някои от застаналите на преден план деца са неясни.

В началото на XX век тези емблематични места южно от Трихълмието са заснети и от други фотографи, като на преден план е изваден кварталът, наричан „Тепе алтъ”, с метоха към църквата „Света Петка” и мястото на оформения по-късно „Понеделник пазар”.

TrafficNews.bg