Днес се навършват 73 години от най-противоречивата дата в най-новата история на България, която продължава да разделя обществото. Девети септември.

Какво е станало на 9 септември 1944 г. - преврат или революция? Колко са истинските жертви на терора преди 9 септември? А след това – на Народния съд? Какви бяха годините от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. - на подем или на откъсване на България от европейската й същност.

По тези въпроси дори историците трудно спорят безпристрастно. А обикновените граждани имат своята убеденост, основана върху родовата памет. Което означава само едно – раната не може да заздравее, докато има поне двама души, за които 9 септември не е просто лист от календара.

В нощта на 8 срещу 9 септември 1944 г. е свалено правителството на Константин Муравиев и на власт идва правителство на Отечествения фронт, начело с Кимон Георгиев.

Младеж на пост в партизански кордон за посрещането на РККА (Рабоче-крестьянская красная армия), известна като Червената армия в Пловдив, около 9 септември 1944 г. Снимка: "Изгубената България"

Отечественият фронт взема властта в България с помощта на силите на Трети Украински фронт на Червената армия. След тази дата настъпва мащабна политическа, икономическа и социална промяна в българското общество. България скъсва с хитлеристка Германия и попада в съветската сфера на влияние.

Събитията на 9 септември са последвани от вълна на насилие. Тези масови беззакония продължават няколко месеца и са постепенно поставени под контрол от властите със създаването на т.нар. "Народен съд" в края на 1944 г. Според различни оценки броят на убитите през този период е между 20 000 и 40 000 души. Осъдените на смърт от Народния съд са 2 730 души - министри, депутати, журналисти, банкери, кметове, свещеници, земевладелци, учители.

Събитията от 9 септември 1944 г. все още не са получили единодушната оценка на историците. В историографията отпреди 1971 г. по пропагандни причини се твърди, че това е народно въстание. Оттогава до 10 ноември 1989 г. събитията на тази дата получават определението "социалистическа революция".

След политическата промяна от 1989 г. събитието е определяно като "военен преврат".