Над 70 000 лева за чистене ще отдели градската управа на Асеновград. За целта беше обявена обществена поръчка за „Ежедневно и извънредно почистване на помещенията в обекти, собственост на Община Асеновград“. Финансирането е предвидено от Общинския бюджет, съобщава кореспондентът на Actualno.com.

Услугата обхваща извършване на ежедневно и извънредно почистване на помещенията в обекти, собственост на Общината, всеки работен ден в работно и извън работно време. В предмета на обществената поръчка са включени канцеларии, сервизни помещения, кабинети, санитарно-хигиенни възли, коридорни площи, фоайета, стълбища, външни входове, асансьори, площадки пред двата входа, зали и други.

В документацията са посочени и конкретните обекти, за които следва да бъде извършено изпълнението. За административната сграда на Община Асеновград в поръчката се включва почистване на служебни входове, стаи за охрана и за шофьори, асансьори, стълбища, коридори, санитарни възли, кабинети, конферентната и заседателната зали, работни помещения и други.

В най-старата Община от служителите на спечелилия конкурса ще се чисти изложбената зала, фоайето, санитарният възел, стълбището и по две преходни стаи на Туристически информационен център и на „Обредни домове и зали”. В сградата на НЧ „Родолюбие” обект на почистване ще бъдат две ритуални зали за сключване на граждански брак.

Периодичността на почистване ще варира от ежедневно до два пъти в годината. Например, влажното забърсване на подовете на помещенията, на стълбищните площадки и рамена на външните входове, на асансьорите, както и чистенето и дезинфекцията на санитарно-хигиенните възли ще се извършва всеки ден. Мебелите в работните помещения и первазите на прозорците ще се почистват веднъж седмично.

Два пъти в годината ще бъдат измивани стъклопакетите и дограмите. В ежедневното почистване се включва и извънредно такова. Изпълнителят трябва да държи на разположение на Възложителя две дежурни хигиенистки за измиване на всички коридори в Общината, за периодично почистване на санитарно-хигиенните възли, за чистене на залите в сградите преди и след провеждане на мероприятия в тях.

Офертите на кандидат-изпълнителите ще се отворят на 13.09.2016 г. от 10 ч. в сградата на Общинска администрация. Критерий за избор на изпълнител в настоящата обществена поръчка е най-ниската цена. При еднаква предложена такава от двама или повече участници, комисията провежда публичен жребий. В случай, че не е подадена нито една оферта, Общината има право да възложи изпълнението на поръчката, след провеждане на преговори, с избран от нея изпълнител.

Още новини ТУК

TrafficNews.bg