Почти 5 милиона младежи на възраст между 20 и 24 години в целия Европейски съюз нито учат, нито работят. Това показват данните на Евростат за 2016 г. Броят им е почти равен на населението на Ирландия и представлява около 16.7% от всички европейци на тази възраст.

Какво показвате данните за България?

Страната ни е начело в класацията за най-много младежи, които нито работят, нито учат. У нас техният процент е 22.7% - колкото и в Кипър. По-голям е броят им само в Италия (29.1%), Румъния (23.6%) и Гърция (23%), сочи статистиката. След нас се нареждат Испания с (21.2%) и Хърватия (19.6%).

Добрата новина е, че в България техният брой намалява в сравнение с преди 10 години. През 2006 г. те са били 29.3% - или с 6.6% повече, отколкото през миналата година. Това е най-големият спад в целия Европейския съюз. Сериозно намаление има и в Германия (-5.5%), Полша (-3.6%) и Словакия и Швеция (с по -3.4%).

Oбpaтнa e тeндeнциятa в Kипъp, ĸъдeтo бpoят нa млaдeжитe мeждy 20 и 24 гoдини, ĸoитo нитo yчaт, нитo paбoтят, ce e yвeличил c 9% зa 10 гoдини. Πoдoбнa e cитyaциятa и в Иcпaния (8% pъcт), Итaлия (7.5%), Гъpция (6.2%), Иpлaндия (5.1%), Pyмъния (4.7%), Πopтyгaлия (4.6%) и Beлиĸoбpитaния (4.2%).