Турбогенераторът на пети енергоблок на АЕЦ “Козлодуй” е бил изключен тази нощ от електроенергийната система на страната. Това е станало по заявка на атомната централа, съгласувано с Електроенергийния системен оператор.

Изключването е поради необходимост от подмяна на електрически предпазители във възбудителните вериги на турбогенератора, който се намира в машинната зала – в конвенционалната (нерадиоактивна) част на блока, обясняват от централата. Случаят няма отношение към ядрената и радиационната безопасност и няма промяна в състоянието на радиационната обстановка в района на атомната централа. За спирането е уведомена Агенцията за ядрено регулиране.

По време на изпълнение на дейностите по подмяната на предпазителите мощността на реактора на пети блок бе намалена до 40%, в съответствие с технологичните изисквания. Другият хилядамегаватов блок на АЕЦ “Козлодуй” – шести, работи с 96% натоварване на мощността.