Българската агенция по безопасност на храните съобщи, че изтегля от пазара детски био бисквити с вкус на ябълка, марка „Белкорн“. Причина за крайната мярка е наличието на Акриламид над допустимите стойности в бисквитите.

Приканват се всички потребители, закупили такива продукти, по възможност да ги върнат в търговския обект, от който са направили покупката.

Незабавно след получаване на съобщението по Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи /RASFF/, БАБХ е предприела действия по изтеглянето на засегнатия продукт. Изтеглят се две партиди: L164802/29.11.2017 и L171905/12.05.18. Партида L164802/29.11.2017 г. е разпространена в търговската мрежа в периода от март до май 2017 г., а почти цялата партида L171905/12.05.2018 г. е налична в склада на фирмата получател.

По предписание на Агенцията фирмата получател в България е уведомила всички свои клиенти за изтеглянето на горепосочените партиди. Публикувана е и информация на интернет страницата на фирмата и са поставени съобщения на магазините на фирмата за изтегляне на нотифицираните продукти.