Сигналите за замръзнали вътрешносградни инсталации и водомерни възли са зачестили.

Ето основните правила, чрез които съоръженията могат да бъдат предпазени:

В сградите етажна собственост, в помещението, където е монтиран общият водомер, не бива да се допуска температурата да пада под нула градуса. Ако това не е възможно, трябва той да е добре изолиран.

Специалисти на дружествата са е натъкнали в последните дни дори на случаи на замръзнали вертикални инсталации. При много отрицателни температури, очаквани да продължат през седмицата, рискът от замръзване на тръбите се увеличава и е най-разумно водата в необитаемите имоти да бъде спряна. Вратите и прозорците на неотопляемите помещения е желателно да са уплътнени и плътно затворени, а таванът на сградата - добре изолиран.

През студените месеци най-често се пукат тръби на външни чешми. Ширещата се практика, че ако се оставят да текат или капят, външните чешми няма да замръзнат, е погрешна и води до аварии и разхищаване на вода. Най-добре е водата към външните чешми да бъде спряна от спирателния кран, да се източат тръбите и да се махнат всички маркучи. Удачно е външните чешми да бъдат изолирани, като се използват материали, които не поемат влага и не могат да замръзнат.

Водомерните шахти в имотите също трябва да се зазимят чрез поставяне например на чували със стърготини, капакът да е дървен и добре изолиран. През последните дни, екипи на компанията са се отзовали на над 100 сигнала на клиенти, предимно за замръзнали водомери и вътрешно-сградни инсталации.